Slootonderhoud

 

Het goed onderhouden van watergangen en bermen is de laatste jaren een steeds groter wordend hot-item. Loon- en aannemersbedrijf  Fa. Jonker speelt hier de laatste jaren ook steeds meer op in en kan het onderhoud van uw watergangen volledig verzorgen. Wanneer een watergang aangelegd is, is het ook zaak deze te onderhouden. Juist voor dit onderhoud hebben wij een volledig pakket diensten tot uw beschikking.