Bomen zagen

Het is belangrijk dat u het vellen van een boom zorgvuldig plant. Bomen moeten veilig worden gezaagd en in de richting waarin u wilt dat ze vallen. Goed geplande zaagwerkzaamheden maken het ook eenvoudiger verder te gaan met uw geplande werk. De factor die het zagen van een boom allereerst beïnvloedt is de mogelijke aanwezigheid van grote obstakels in het gebied (bovengrondse leidingen, wegen, gebouwen enz.). Eventueel waarschuwingsborden kunnen wij verzorgen bij werkzaamheden langs de weg of bossen/parken waar gebruik van gemaakt word.